Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu Thông tư 05/2017/TT-BTNMT
Trích yếu Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đại
Ngày ban hành 2017-04-25
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thị Phương Hoa
Chức vụ Thứ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm