Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 34/QĐ-TTPTQĐ&KTĐC
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính
Ngày ban hành 2023-10-04
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm