Tài nguyên đất

15:24 29/11/2023

Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 3079/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa Cơ quan Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Thuế áp dụng trên địa bàn...

16:41 22/11/2023

Thực hiện Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh (đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019, điều...

14:08 03/11/2023

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công...

09:01 01/07/2023

Ngày 30/6/2023, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số số 30/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

08:58 01/07/2023

Ngày 30/6/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh

10:35 05/06/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông...

07:17 17/04/2023

Tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 10/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 37 Nghị định 43/2014 về thẩm quyền cấp Sổ đỏ trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95, khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai.

09:57 05/04/2023

Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi loạt Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai với nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó là 4 quy định mới về Sổ đỏ chính thức được áp dụng từ 20/5/2023

07:52 29/03/2023

Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 719/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021).

16:17 28/03/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 592/UBND-NL ngày 14/2/2023 về việc tập trung hoàn thành công tác cấp Giấy CNQSD đất, công nhận, công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980

09:09 23/03/2023

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi),