Thông báo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
153/HĐTĐG 20/05/2024 V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng trang thiết bị quan trắc môi trường
593/TB-HĐTDVC 19/10/2023 THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa điểm tổ chức Lễ khai mạc và xét tuyển viên chức (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên...
07//TB-TTQT 18/10/2023 Niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Quan trắc tài...
07/TT-TTQT 18/10/2023 THÔNG BÁO Niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Quan...
2762/TB-HĐTD 13/10/2023 THÔNG BÁOTriệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 Văn phòng Đăng ký Đất đai
568/TB-HĐTDVC 10/10/2023 THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung...
05/TB-TTQT 09/10/2023 Vv thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức làm...
06/TB-TTQT 09/10/2023 Thông báo về việc triệu tập các thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn) để tuyển dụng vào viên chức làm...
34/QĐ-TTPTQĐ&KTĐC 04/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung...
04/TB-TTQT 05/09/2023 THÔNG BÁO Về việc Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2023
204/TB-STNMT 09/08/2023 THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023
425/TB-TTPTQĐ&KTĐC 09/08/2023 TT PTQĐ và KTĐC Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023 Trung tâm PTQĐ và KTĐC
234/TB-STNMT 17/07/2023 THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023
189/TB-STNMT 11/05/2023 THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023
01/TB-HĐTDVC 03/01/2023 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022
558/TB-HĐTDVC 30/12/2022 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính...
07/TB-HĐTD 30/12/2022 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2022
11//TB-HĐTD 22/12/2022 Thông báo Niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022
3551/TB-VPĐKĐĐ 12/12/2022 THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh phỏng vấn vòng 2 để dự thi viên chức năm 2022 làm việc tại Văn phòng Đăng ký...
07/TB-TTQT 09/12/2022 THÔNG BÁO Niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Quan...