Chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63

15/11/2022
Aa

Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động Chuyên mục "Câu chuyện chuyển đổi số" và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại địa chỉ https://t63.mic.gov.vn.(gọi tắt là Chuyên mục T63).

Mục tiêu của Chuyên mục T63 nhằm tạo ra một “nền tảng" để các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước chia sẻ, phổ biến các câu chuyện thành công về chuyển đổi số.

Trong thời gian thử nghiệm 01 năm, đến nay đã có nhiều câu chuyện thành công và các ý tưởng hay về chuyển đổi số được chính các cơ quan, tổ chức, địa phương đăng tải trên Chuyên mục T63. Trong đó, nhiều câu chuyện đã được thực tiễn kiểm chứng là hiệu quả và được tham khảo nhân rộng tại các tổ chức, địa phương trong cả nước.

"Thành công đến từ chia sẻ" là thông điệp của Chuyên mục T63, với ý nghĩa mang lại lợi ích hai chiều, đó là vừa chia sẻ, phổ biến câu chuyện của mình cho các tổ chức bên ngoài, đồng thời được học hỏi, tham khảo kinh nghiệm của các nơi khác để có thể áp dụng cho tổ chức của mình.

Để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Hà Tĩnh, ngày 8/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 6381/UBND-VX1 đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thông tin chỉ đạo, thông báo cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và cùng chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số của địa phương trên Chuyên mục T63 theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, dựa trên các câu chuyện chuyển đổi số được chia sẻ trên Chuyên mục T63, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tuyển chọn một số câu chuyện được gửi trước ngày 30/11/2022 để biên tập trong cuốn sách “Câu chuyện Chuyển đổi số năm 2022". Cuốn sách sẽ được phát hành và gửi tới các đồng chí lãnh đạo và Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức trong cả nước.

Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên mục T63 ( http://t63.mic.gov.vn)

Bước 1: Đăng ký thành viên

Nhấn vào nút Đăng nhập để truy cập hoặc đăng ký tài khoản mới.

Bước 2: Đăng tải câu chuyện

Nhấn vào dòng chữ “Xin chào" và bắt đầu soạn thảo câu chuyện.

Câu chuyện sẽ được duyệt bởi Ban Biên tập trước khi được đăng tải chính thức trên Chuyên mục T63.

Bước 3: Cấu trúc câu chuyện

Câu chuyện không quá 2.500 từ (hoặc dưới 5 trang A4), gồm cả hình ảnh, với cấu trúc bao gồm, nhưng không giới hạn các mục chính như sau:

Tóm lược câu chuyện

Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Cách làm, giải pháp để giải quyết vấn đề

Kết quả, hiệu quả mang lại

Bài học kinh nghiệm rút ra khi triển khai

Kế hoạch tiếp theo (nếu có)​Ý kiến bạn đọc