Khen thưởng xử phạt

Thực hiện Quyết định số 1197/QĐ-TCMT ngày 05/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Tuyên Quang;

Ngày 29/10/2020, sau khi phát hiện việc bơm nước không qua hệ thống xử lý nước thải ra mương thoát nước mưa tại bãi chứa xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan...

Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-STNMT ngày 05/5/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản và các quy định khác có liên quan đối với các tổ chức khai thác khoáng...