Cải cách hành chính

14:37 12/04/2023

Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023

21:34 04/04/2023

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 4 năm 2023 như sau:

15:43 03/04/2023

Sáng ngày 01/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến các TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường

20:19 22/03/2023

Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ về lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn...

15:55 23/02/2023

Nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tài nguyên và môi trường

10:42 10/02/2023

Ngày 10/02/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

07:44 17/01/2023

Ngày 16 tháng 01 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022-2025

11:15 12/12/2022

Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, kể từ ngày 01/01/2023 sẽ không còn sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các loại giấy tờ này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm...

16:53 02/12/2022

Chuyển đổi số là quá trình giải rất nhiều bài toán từ dễ đến khó và rất khó nhưng tất cả đều chưa có tiền lệ nên yếu tố về con người và nhận thức đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và của mỗi cán bộ,...

09:57 30/11/2022

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 12 năm 2022 như sau:

16:07 25/11/2022

Một trong những nội dung của Nghị quyết 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ Nghị quyết Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022

16:17 22/11/2022

Hiện nay, việc xây dựng cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam đang được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đẩy mạnh để nhanh chóng hoàn thiện, hiện thực hóa vào đời sống của người dân, góp phần phục vụ chia sẻ, chuyển đổi, phân tích, tích...