Cải cách hành chính

15:42 25/07/2022

Xác định được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường

15:09 07/07/2022

Ngày 07/7/2022 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ký quyết định số 378/QĐ-STNMT Ủy quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

09:01 15/06/2022

Theo kết quả đánh giá của Đoàn kiểm tra CCHC và Hội đồng thẩm định, xác định Chỉ số CCHC chỉ ra tại Đợt thẩm định, xác định Chỉ số CCHC cuối năm 2021,

09:51 13/06/2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự quan tâm phối hợp của các Sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường

09:30 13/06/2022

Theo kết quả khảo sát PCI năm 2022, Chỉ số thành phần “Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất” trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của tỉnh Hà Tĩnh đạt 6,55 điểm (tăng 0,22 điểm so với năm 2020),

14:36 20/05/2022

Bộ TN&MT đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, khoản 23 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về nội dung cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi người sử dụng...

07:31 18/04/2022

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

16:18 15/04/2022

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế tiếp nhận

08:16 21/03/2022

Ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã có buổi làm việc về dự án xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin.

14:43 02/03/2022

Ngày 24/02/2022 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

15:09 25/02/2022

Ngày 24/1/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

09:40 22/02/2022

Ngày 14/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-BTNMT về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi...