Cải cách hành chính

15:24 29/11/2023

Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 3079/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa Cơ quan Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Thuế áp dụng trên địa bàn...

14:24 07/11/2023

Các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực thực hiện việc đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các địa phương sau sáp nhập.

07:54 30/10/2023

Trực tiếp về cơ sở, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nghi Xuân cùng các đơn vị liên quan đã thực hiện đăng ký biến động về địa chỉ thửa đất, địa chỉ thường trú, thông tin thửa đất, cho hàng ngàn người dân tại 2 địa phương Đan Trường và thị trấn Tiên...

07:49 30/10/2023

Đến cuối ngày 28/10, các Văn phòng Đăng ký đất đai tại Hà Tĩnh đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thông tin thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính cho gần 9.500 trường hợp.

17:29 26/10/2023

Ngày 24/10/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2764/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ (lĩnh vực: Đất đai, Tổng hợp, Đo đạc và Bản đồ) thuộc thẩm quyền giải quyết của...

11:09 17/10/2023

Ngày 11/10/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tài nguyên nước, Biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

09:21 02/10/2023

Chủ đề: "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

09:04 27/09/2023

Ngày 26/9/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

17:22 20/09/2023

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã

09:53 13/09/2023

Ngày 08/9/2023 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07:37 06/09/2023

Ngày 01/9/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước và lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

16:32 21/08/2023

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng cho người sử dụng...