Tuyên truyền pháp luật

21:47 30/03/2023

Ngày 14 tháng 12 năm 2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết nhằm chính thức công nhận tầm quan trọng của các sáng kiến không rác thải và tuyên bố ngày 30 tháng 3 là Ngày Quốc tế Không rác thải (International Day of Zero Waste), sẽ được tổ chức hàng...

16:17 28/03/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 592/UBND-NL ngày 14/2/2023 về việc tập trung hoàn thành công tác cấp Giấy CNQSD đất, công nhận, công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980

09:09 23/03/2023

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi),

20:19 22/03/2023

Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ về lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn...

17:04 21/03/2023

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

10:24 20/03/2023

Ngày Nước thế giới năm 2023: Thúc đẩy sự thay đổi để bảo vệ nguồn nước thế giới

21:08 14/03/2023

Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

07:54 09/03/2023

Chiều 8/3, Sở TN&MT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia cùng đại diện một số sở, ngành và đơn vị liên quan dự hội nghị.

17:25 28/02/2023

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

10:21 24/02/2023

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ, ngày 04/02/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/UBND về việc triển khai lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đối với Dự...

11:06 23/02/2023

Ngày nước Thế giới năm (22/3) năm nay có chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi” để giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường

15:54 07/02/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030.