Tuyên truyền pháp luật

Ngày 28 tháng 01 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai nhằm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị...

Thực hiện Công văn số 1182/BTNMT-TĐKTTT ngày 09/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020. Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ để “Nước và Biến đổi khí hậu”. Ngày Khí...

Nhiều năm qua, sự kiện Giờ Trái đất đã được các bộ, ban ngành, đoàn thể,địa phương và nhân dân cả nước hưởng ứng với những hành động cụ thể, thiết thực, lan toả cao. Qua đó, góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, ứng phó...

Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy số 1103 -TB/TU ngày 15/3/2020 về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid19; Kế hoạch số 444/KH-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Nghị quyết số 38 – NQ/ĐU...

Thực hiện Công văn số 8239-CV/BTGTW, ngày 16/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn số 1807-CV/BTGTU ngày 19/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)”, Đảng...

Trailer Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019

Năm 2019, lần đầu tiên Bộ Tài nguyên và Môi trường kết hợp tổ chức chuỗi các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng Hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Ngày Môi trường Thế giới tại tỉnh Bạc Liêu từ ngày 31 tháng 5 đến...

Ban chỉ đạo Trung Ương về phòng chống thiên tai

Thực hiện Công văn số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 1160/UBND-NL2 ngày 05/3/2019 về việc tổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019, Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ để “Nước cho tất cả - không để ai bị...