Tài liệu họp

12:16 21/12/2020

(Trình bày tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 ngày 27/01/2021)

14:25 17/03/2020

Ngày nước thế giới 22 tháng 3 năm2020

11:50 12/02/2020

Báo cáo ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển

10:32 05/06/2019

Hệ thống giao thông chính thành phố Hà Tĩnh

08:25 21/03/2019

Thực hiện Công văn số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 1160/UBND-NL2 ngày 05/3/2019 về việc tổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019, Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ để “Nước cho tất cả - không để ai bị...