Sớm đưa Cổng thông tin điện tử không gian địa lý Việt Nam vào hoạt động

22/11/2022
Aa

Hiện nay, việc xây dựng cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam đang được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đẩy mạnh để nhanh chóng hoàn thiện, hiện thực hóa vào đời sống của người dân, góp phần phục vụ chia sẻ, chuyển đổi, phân tích, tích hợp, tra cứu và tải các dữ liệu khung và dữ liệu chuyên ngành.

Đo đạc và bản đồ là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật sử dụng các thiết bị, phương pháp để thu nhận, xử lý thông tin nhằm xác định các đặc trưng hình học và thông tin thuộc tính của các đối tượng địa lý ở mặt đất, lòng đất, mặt nước, lòng nước, đáy nước, khoảng không ở dạng tĩnh hoặc biến động theo thời gian và biểu thị bề mặt trái đất dưới dạng mô hình thu nhỏ bằng hệ thống ký hiệu theo các quy tắc toán học nhất định. Hiện nay, dữ liệu không gian địa lý đóng vai trò rất quan trọng trong tất cả các nền kinh tế quốc dân; đặc biệt là trong giai đoạn phát triển công nghiệp 4.0, phát triển các chương trình số hóa như hiện nay. Cùng với đó, trong hệ thống thông tin, thông tin không gian địa lý cũng giữ một vai trò rất quan trọng để phát triển thành phố thông minh, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

Nhận thấy tầm quan trọng và những lợi ích to lớn từ dữ liệu không gian địa lý mang lại, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đã tập trung đầu tư để xây dựng hệ thống dữ liệu không gian địa lý phục vụ cho nhu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.  Trong đó giao cho Bộ TN&MT chủ trì xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý và xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam và các ứng dụng, dịch vụ dữ liệu không gian địa lý.

Hiện nay, việc xây dựng cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam đang được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đẩy mạnh để nhanh chóng hoàn thiện, hiện thực hóa vào đời sống của người dân, góp phần phục vụ chia sẻ, chuyển đổi, phân tích, tích hợp, tra cứu và tải các dữ liệu khung và dữ liệu chuyên ngành.

Theo đó, Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam sẽ được triển khai và vận hành như là một phương tiện điện tử cho phép truy cập dữ liệu không gian địa lý quốc gia và cung cấp thông tin, dịch vụ liên quan.

Các dịch vụ được thực hiện thông qua Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam bao gồm việc chia sẻ, chuyển đổi, phân tích, tích hợp, tra cứu và tải dữ liệu về địa lý quốc gia.

Ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam được xây dựng, vận hành đảm bảo việc truy cập dễ dàng, thuận tiện của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, dữ liệu không gian địa lý quốc gia đã công bố phải được kết nối và có sẵn để sử dụng.

Theo Monre.gov.vnÝ kiến bạn đọc