Tập trung hoàn thiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường

31/08/2021
Aa
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Cục ngày 29/7, Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu tập trung hoàn thiện chương trình chuyển đổi số của Ngành.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, ông Lê Phú Hà – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường (CNTT&DLTNMT) cho biết, trong thời gian qua, Cục đã tăng cường quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời chú trọng quan tâm đến công tác đảm bảo, an toàn, an ninh thông tin theo hướng nâng cao hiệu quả, tiết kiệm kinh phí cho công tác ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử của Bộ và ngành TN&MT.

Cụ thể, tại Bộ TN&MT, công tác xây dựng, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT đã hoạt động đồng bộ, bài bản, quản lý tập trung và chia sẻ sử dụng chung, tăng hiệu quả và tiết kiệm kinh phí. Các Trung tâm dữ liệu sử dụng công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây, cung cấp tài nguyên tính toán, xử lý chung cho các đơn vị thuộc Bộ, bảo đảm các nhu cầu ứng dụng CNTT, xây dựng các cơ sở dữ liệu, hiện đã cung cấp được 16 loại dịch vụ về hạ tầng CNTT.

Cục đã triển khai các giải pháp bảo mật thông tin và đánh giá, giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo cấp độ; triển khai các giải pháp phòng chống mã độc; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an; Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng) thực hiện phòng chống, dò quét, ứng cứu sự cố, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tuyên truyền bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đối với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu; triển khai các hoạt động diễn tập, ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin. Không để xảy ra sự cố lớn, các sự cố nhỏ được khắc phục, xử lý kịp thời.

Đối với công tác ứng dụng CNTT, triển khai Chính quyền điện tử tại các Sở TN&MT địa phương, ông Lê Phú Hà cho biết, thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, Cục đang triển khai thực hiện thu thập, quản lý, khai thác về sử dụng thông tin dữ liệu TN&MT. Trong đó, 38/63 Sở TN&MT đã xây dựng, trình UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT theo quy định; 12 tỉnh đã ban hành Kế hoạch điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu TN&MT năm 2020 và 17 tỉnh, thành phố xây dựng, tổng hợp danh mục thông tin, dữ liệu TN&MT trên địa bàn, được công bố trên Trang/Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và Sở TN&MT phục vụ tra cứu, tìm kiếm, cung cấp, sử dụng.

Về triển khai Chính quyền điện tử, các Sở TN&MT đã ứng dụng phổ biến các hệ thống quản lý văn bản đi đến, hồ sơ công việc; hệ thống dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử, thư điện tử và các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và điều hành công việc theo phân công thực hiện của địa phương, đã góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính, giảm giấy tờ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

Về xây dựng cơ sở dữ liệu về TN&MT, cơ bản các Sở đã xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành và được đưa vào sử dụng chủ yếu với các nội dung: CSDL đất đai; CSDL địa chất - khoáng sản; CSDL tài nguyên nước; CSDL Môi trường; CSDL Quan trắc TN&MT; CSDL biển - hải đảo; CSDL kho lưu trữ số...
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá CNTT là một lĩnh vực khó và rộng, tuy nhiên, Cục đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai và ứng dụng có hiệu quả CNTT trong công tác quản lý, điều hành, tích hợp CSDL của Bộ và ngành TN&MT.

"Để thích ứng với yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong bối cảnh tình hình Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng thời gian qua, Cục đã tổ chức vận hành hiệu quả các cuộc họp trực tuyến, giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành thông suốt trong thời gian dịch ” - Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá.

Về các nhiệm vụ CNTT trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Cục CNTT&DLTNMT tiếp tục đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử ngành TN&MT; khẩn trương hoàn thiện chương trình chuyển đổi số ngành TN&MT; tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT theo Chương trình, kế hoạch công tác; đồng thời bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống ứng dụng CNTT tài nguyên và môi trường.Ý kiến bạn đọc