Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị sản phẩm ngành công nghiệp môi trường.

30/08/2023
Aa

Ngày 22/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg về ban hành cụ thể công nghệ, thiết bị sản phẩm ngành công nghiệp môi trường

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể 12 Danh mục nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường, gồm:

-  Thiết bị, sản phẩm để xử lý khí thải.

- Thiết bị, sản phẩm để xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải.

- Thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và các thiết bị tái chế chất thải, phế liệu khác.

- Thiết bị để phá dỡ phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy hết thời hạn sử dụng.

- Thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ hệ thống xử lý chất thải, trạm trung chuyển và công trình bảo vệ môi trường khác.

- Thiết bị đo lường, giám sát môi trường.

- Thiết bị, sản phẩm phục vụ sản xuất năng lượng từ chất thải.

- Hóa chất, chế phẩm sinh học, vật liệu, vật tư thay thế phục vụ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

- Thiết bị, sản phẩm phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học.

- Thiết bị, sản phẩm phục vụ khắc phục sự cố môi trường.

- Thiết bị, sản phẩm khác phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường.

- Công nghệ chế tạo, sản xuất thiết bị, sản phẩm trên.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công Thương chủ trì hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện Quyết định này; có trách nhiệm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục, bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước.Ý kiến bạn đọc