Xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần và chế biến đá Thạch Hải

10:32 17/12/2020
Aa

Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-STNMT ngày 05/5/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản và các quy định khác có liên quan đối với các tổ chức khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ngày 09/12/2020, Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra tại mỏ đá xây dựng núi Nam Giới xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà của Công ty CP khai thác và chế biến đá Thạch Hải. Qua kiểm tra phát hiện Công ty khai thác không đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt (chiều cao tầng và góc dốc sườn tầng lớn hơn thiết kế), Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác không đúng thiết kế của Công ty và yêu cầu Công ty dừng ngay việc nổ mìn để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị do đất đá phía trên đỉnh có thể bị sạt lỡ.

Trên cơ sở Biên bản vi phạm hành chính do Đoàn kiểm tra lập. Ngày 14/12/2020, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 16/QĐ-XPVPHC đối với Công ty CP khai thác và chế biến đá Thạch Hải với số tiền là 80.000.000 đồng. Đồng thời đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty tại mỏ đá với thời gian đình chỉ là 03 tháng theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

(Đính kèm: Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 14/12/2020 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường).Ý kiến bạn đọc