Xử phạt vi phạm hành chính Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

15:52 29/01/2021
Aa

Ngày 29/10/2020, sau khi phát hiện việc bơm nước không qua hệ thống xử lý nước thải ra mương thoát nước mưa tại bãi chứa xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, lấy mẫu đánh giá chất lượng nước thải ở cuối đường ống của máy bơm đang hoạt động để tiến hành phân tích.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kết quả phân tích mẫu nước do Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam thực hiện; Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập Biên bản vi phạm hành chính và tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm đối với Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh do thực hiện hành vi: Lắp đặt máy bơm, đường ống để bơm nước từ Bãi xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ra môi trường và xả nước thải có chứa thông số TTS vượt quy chuẩn kỹ thuật 5,63 lần trong trường hợp thải lượng chất thải 165 m 3 /ngày (24 giờ). Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 124/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh với số tiền 470.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu đồng). Đồng thời buộc Công ty phải vận hành công trình bảo vệ môi trường và thực hiện theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt.Ý kiến bạn đọc