Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHHMTV chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn

15:54 29/01/2021
Aa

Thực hiện Quyết định số 1197/QĐ-TCMT ngày 05/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Tuyên Quang; Quá trình thanh tra tại tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Đoàn Thanh tra kiểm tra và lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn có địa chỉ thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh do thực hiện hành vi phối hợp với đơn vị không có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để thực hiện quan trắc, giám sát môi trường và không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

Ngày 31/12/2020, Tổng cục Môi trường ban hành Quyết định số 90/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty với tổng số tiền xử phạt là 420.000.000 đồng (bốn trăm hai mươi triệu đồng). Đồng thời buộc Công ty phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.Ý kiến bạn đọc