Hội nghị xin ý kiến phương án sửa đổi, bổ sung bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

22/11/2023
Aa

Thực hiện Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh (đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019, điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021). Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đặt hàng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2020.

Trên cơ sở kết quả xây dựng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính, chiều ngày 21/11/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi hội thảo lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020; Chủ trì có đồng chí Lê Ngọc Huấn – Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Ngọc Hoạch – Phó giám đốc Sở, cùng dự có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị đã tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể: Bảng giá đất xây dựng bám sát nguyên tắc quy định Điều 112 Luật Đất đai năm 2013; tuân thủ trình tự, thủ tục phương pháp quy định  tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định khác liên quan, phù hợp với khung giá đất Chính phủ quy định và tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo ổn định tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh. Qua gần 4 năm thực hiện,  tình hình giá đất trên thị trường có xu hướng tăng lên, so sánh giá đất tại bảng giá đất ở thời điểm hiện nay còn thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường. Ngoài ra, do điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, có nhiều khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư mới hình thành, nhiều tuyến đường mới được xây dựng nhưng giá đất chưa được quy định cụ thể trong Bảng giá đất; nhiều tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, được đặt tên, điều chỉnh tên gọi…do vậy việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh là việc làm cần thiết.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất, ghi nhận các ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát giá đất tại các tuyến đường, khu vực để hoàn thiện dự thảo phương án sửa đổi, bổ sung, thực hiện các thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:Ý kiến bạn đọc