Lấy ý kiến về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ, Sổ hồng)

14/05/2024
Aa

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng và lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính gồm có 04 chương, 43 điều.

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) và hồ sơ địa chính.

Về đối tượng áp dụng gồm các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, nhà ở và công trình xây dựng, tài chính các cấp và các cơ quan khác có liên quan; công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn; Người sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Dự thảo nêu rõ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng, sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận gồm một tờ có 2 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận), có kích thước 210 x 297 mm; bao gồm các nội dung theo quy định như sau:

Ảnh minh họa

Trang 1 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung: Quốc hiệu; Quốc huy; Mã QR code; Tên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" in màu đỏ; Mục "1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất"; Mục "2. Thông tin thửa đất"; Mục "3. Thông tin tài sản gắn liền với đất"; Mục "4. Ghi chú"; Mục "5. Sơ đồ thửa đất"; Địa danh, ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký Giấy chứng nhận tại góc dưới cùng bên phải Trang 1 của Giấy chứng nhận; Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.

Trang 2 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung: Mục "6. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận"; Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

CTTĐTÝ kiến bạn đọc