Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Lộc Hà

08:17 19/04/2022
Aa

Ngày 12/4/2022, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Hà, đồng chí Nguyễn Thanh Điện, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì công bố Quyết định số 170/QĐ-STNMT ngày 31/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Lộc Hà.

Theo đó, thành phần Đoàn Thanh tra gồm có 06 thành viên do bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chánh Thanh tra Sở làm trưởng đoàn; bà Hà Thị Mỹ Dung, Thanh tra viên chính là Phó trưởng đoàn. Thời gian tiến hành thanh tra là 30 ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.

Tham dự buổi công bố, về phía Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Hà có ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các phòng, ban trực thuộc UBND huyện gồm: Thanh tra, Tư pháp, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường,  Văn phòng UBND huyện và Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà – Lộc Hà.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng đoàn thông qua Quyết định, Kế hoạch tiến hành thanh tra và dự thảo lịch làm việc; trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Thanh Điện, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND huyện Lộc Hà tạo điều kiện, cung cấp hồ sơ, tài liệu, bố trí cán bộ phối hợp với Đoàn Thanh tra. Đồng thời, cũng yêu cầu Đoàn trong quá trình làm việc không được làm cản trở đến hoạt động bình thường của địa phương./.

Bùi Thị Thanh Nga - Thanh tra Sở TN MT Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc