Công bố Quyết định xác minh đơn khiếu nại công dân

08:23 05/10/2023
Aa

Thực hiện Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Viết Nhân, địa chỉ: tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, khiếu nại về việc UBND huyện Can Lộc không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sáng ngày 04/10/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Công bố Quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về việc xác minh nội dung đơn của ông Nguyễn Viết Nhân tại trụ sở UBND huyện Can Lộc.

Tham dự buổi Công bố Quyết định đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường  đồng chí Trương Văn Cường, Phó giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chánh thanh tra Sở cùng các đồng chí trong Đoàn kiểm tra, xác minh (theo quyết định của chủ tịch UBND tỉnh); đại diện Lãnh đạo UBND huyện Can Lộc đồng chí đồng chí Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trưởng các Phòng, ban liên quan UBND huyện Can Lộc; chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc và Ông Nguyễn Viết Nhân (người khiếu nại).

Tại buổi công bố đồng chí Trương Văn Cường, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Đoàn xác minh phối hợp với UBND huyện Can Lộc, UBND thị trấn Đồng Lộc và các phòng, đơn vị liên quan bám sát lịch làm việc và kế hoạch xác minh của Đoàn đã được lãnh đạo Sở phê duyệt. Quá trình tổ chức xác minh, Đoàn có nhiệm vụ thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan, đảm bảo tính chính xác, khách quan, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung quyết định xác minh, đối chiếu với các quy định pháp luật để kết luận khách quan, chính xác nội dung khiếu nại. Trên cơ sở đó báo cáo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người khiếu nại, người bị khiếu nại và ổn định tình hình tại địa phương.

Phạm Xuân Đức - Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trườngÝ kiến bạn đọc