Kết luận thanh tra việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh

08:14 16/09/2022
Aa

Ngày 08/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 346/KL-UBND Kết luận thanh tra việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Theo đó, ngày 15/9/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức công bố Kết luận này với đối tượng thanh tra.

Toàn văn Kết luận có tại bản đính kèm:Ý kiến bạn đọc