THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5/2022 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

19:55 04/05/2022
Aa

Thực hiện nhiệm vụ Tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp dân năm 2013, ngày 28/4/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông báo lịch Tiếp công dân tháng 5/2022 như sau:

Thời gian tiếp dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Buổi Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Trong trường hợp có công việc đột xuất không tham gia trực được theo lịch nêu trên đề nghị thông báo cho Chánh Thanh tra biết (trước 17h ngày trước ngày trực) để bố trí cán bộ trực thay.

- Yêu cầu các thành viên tham gia trực thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp công dân, ghi chép đầy đủ vào sổ tiếp công dân theo quy định./.Ý kiến bạn đọc