Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 462/TB-STNMT
Trích yếu Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công thanh lý
Ngày ban hành 2020-11-10
Ngày hết hạn
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm