Chỉnh lý biến động giấy chứng nhận QSD đất tại các xã sau sáp nhập

07:49 30/10/2023
Aa

Đến cuối ngày 28/10, các Văn phòng Đăng ký đất đai tại Hà Tĩnh đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thông tin thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính cho gần 9.500 trường hợp.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hương Sơn - Đức Thọ đã trực tiếp về xã Tùng Châu để đăng ký biến động trong giấy chứng nhận quyền SDĐ cho người dân vào ngày 28/10.

Tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần (28 - 29/10), Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hương Sơn - Đức Thọ đã thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký biến động trong giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất cho các hộ dân tại thị trấn Đức Thọ và xã Tùng Châu sau khi các địa phương này sáp nhập theo Nghị quyết 819 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc thực hiện đăng ký biến động chủ yếu liên quan đến địa chỉ thửa đất, địa chỉ thường trú, thông tin thửa đất có thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính...

Tính đến cuối ngày 28/10, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hương Sơn - Đức Thọ phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền xã Tùng Châu, thị trấn Đức Thọ đã trực tiếp về địa phương để thực hiện đăng ký biến động cho hơn 1.000 giấy chứng nhận QSD đất của các hộ dân. Việc này đã tạo thuận lợi cho người dân, giảm thời gian và tốn kém do phải đi đến các cơ quan Nhà nước; đồng thời giúp người dân sớm hoàn thiện chỉnh lý thủ tục về đất đai sau sáp nhập.

Người dân nhận lại giấy đăng ký quyền SDĐ đã được chỉnh lý biến động ngay trong ngày.

Trong ngày 29/10, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hương Sơn - Đức Thọ và các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục thực hiện việc đăng ký biến động tại 2 xã Bùi La Nhân và Thanh Bình Thịnh.

Đến cuối ngày 28/10, các Văn phòng Đăng ký đất đai tại Hà Tĩnh đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tại 4 huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn thực hiện đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thông tin thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính cho gần 9.500 trường hợp.

Cụ thể: tại huyện Nghi Xuân đã thực hiện được 3.770 giấy chứng nhận tại thị trấn Tiên Điền và xã Đan Trường; 970 giấy chứng nhận tại thị trấn Nghèn (Can Lộc); 1.755 giấy chứng nhận tại thị trấn Đức Thọ, Tùng Châu, Bùi La Nhân, Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ); gần 3.000 giấy chứng nhận tại 2 xã Quang Diệm và An Hoà Thịnh (huyện Hương Sơn).

Việc điều chỉnh biến động đang được các đơn vị, địa phương tiến hành trong thời gian tới.

Theo baohatinh.vnÝ kiến bạn đọc