Ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh

20:00 31/08/2023
Aa

Chiều ngày 31/8, Công an tỉnh tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên môi trường. Tham gia buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các phòng chức năng của Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 ngành với nội dung: Tăng cường phối hợp, nắm bắt, trao đổi thông tin kịp thời trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường; tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, tài nguyên môi trường biển và bảo vệ môi trường…

Phối hợp nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định trên lĩnh vực tài nguyên môi trường; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế, yếu kém không để xảy ra điểm nóng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trên cơ sở quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường theo thẩm quyền, đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng chí Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường nhấn mạnh: Trong quá trình phối hợp thực hiện Quy chế, các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc trao đổi, chia sẻ thông tin sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục đúng quy định của pháp luật, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường luôn được lãnh đạo hai đơn vị đặc biệt quan tâm phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo tính thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Quy chế phối hợp ký kết lần này thật sự cần thiết và rất quan trọng; sẽ nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn tỉnh; đồng thời đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệmÝ kiến bạn đọc