Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đỡ đầu thôn Nam Trung, xã Điền Mỹ thực hiện xây dựng Nông thôn mới

16:32 09/05/2022
Aa

Ngày 22/4/2022,  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc giao và chấp thuận tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã xây dựng nông thôn mới; theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao đỡ đầu thôn Nam Trung, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê. Ngày 05/5/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với UBND huyện Hương Khê và UBND xã Điền Mỹ đã tổ chức làm việc với thôn Nam Trung về các nội dung liên quan đến hỗ trợ các đơn vị được giao đỡ đầu.

Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc tại UBND xã Điền Mỹ

Xã Điền Mỹ có 11 thôn với 1.364 hộ, 5.436 khẩu, đến nay xã tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới 12 tiêu chí, 08 tiêu chí chưa đạt (Quy hoạch, Y tế, Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Trường học, Môi trường và An toàn thực phẩm, Khu dân cư mẫu vườn mẫu); 01/11 thôn đã xây dựng đạt chuẩn khu dân cư mẫu, vườn mẫu đang chờ nghiệm thu, đánh giá (thôn 2); Dự kiến năm 2022 có 04 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư mẫu (thôn 1, thôn 4, thôn Trung Tiến và thôn Nam Trung). Thôn Nam Trung có 124 hộ 490 khẩu mới đạt 03/10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Đối với tiêu chí Môi trường tại xã Điền Mỹ, theo kết quả rà soát sơ bộ bước đầu đối chiếu với Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ thì 12/12 nội dung tiểu tiêu chí Môi trường chưa đạt.

Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ thôn Nam Trung xây dựng Nông thôn mới

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận các nội dung hỗ trợ đỡ đầu thôn Nam Trung xây dựng nông thôn mới năm 2022 và thống nhất ký kết Chương trình phối hợp đỡ đầu để có căn cứ triển khai thực hiện trong thời gian tới; bước đầu Sở Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ thôn Nam Trung: 210 thùng đựng rác thải sinh hoạt, 100 cây bóng mát, 30 pano tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới, 20 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã Điền Mỹ và thôn Nam Trung để triển khai các nội dung cụ thể theo Chương trình ký kết để góp phần đưa thôn Nam Trung hoàn thành xây dựng Nông thôn mới trong năm 2022./.

Ngọc Hà – Phòng Môi trườngÝ kiến bạn đọc