Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký biến động giấy CNQSD đất cho hàng ngàn hộ dân Đan Trường và thị trấn Tiên Điền

30/10/2023
Aa

Trực tiếp về cơ sở, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nghi Xuân cùng các đơn vị liên quan đã thực hiện đăng ký biến động về địa chỉ thửa đất, địa chỉ thường trú, thông tin thửa đất, cho hàng ngàn người dân tại 2 địa phương Đan Trường và thị trấn Tiên Điền.

Sáng 28/10, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nghi Xuân đã về thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại xã Đan Trường, sau khi địa phương này sáp nhập theo Nghị quyết 819 của Ủy ban Thường vụ quốc hội.

Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nghi Xuân và Phòng Tài nguyên - Môi trường đã phối hợp với cán bộ địa phương thực hiện đăng ký biến động về địa chỉ thửa đất, địa chỉ thường trú, thông tin thửa đất có thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính đối với xã Đan Trường.

Nhiều người dân xã Đan Trường phấn khởi vì việc sắp xếp lại đơn vị hành chính đã làm thông tin về địa chỉ thửa đất, địa chỉ thường trú, thay đổi thông tin số thửa đất, số tờ bản đồ làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân khi thực hiện các giao dịch. Vì vậy, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nghi Xuân về tận cơ sở thực hiện đã tạo thuận lợi lớn cho người dân, giảm thời gian, giảm tốn kém đi lại.

Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nghi Xuân Võ Hà Phương thông tin: “Trước đó, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nghi Xuân đã thực hiện đăng ký biến động về địa chỉ thửa đất, địa chỉ thường trú, thông tin thửa đất hơn 1.200 giấy chứng nhận của các hộ dân ở thị trấn Tiên Điền. Ngay sáng nay 28/10, tại xã Đan Trường cũng đã có hơn 1.000 giấy chứng nhận của các hộ dân được thực hiện các thủ tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tại xã Đan Trường cho đến hết ngày 29/10 với mong muốn tạo thuận lợi nhất cho người dân địa phương”.

Theo nghixuan.hatinh.gov.vnÝ kiến bạn đọc