Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về dự thảo văn kiện đại hội các chi bộ

08:09 11/08/2022
Aa

Ngày 09/8/2022, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp cho ý kiến về dự thảo văn kiện đại hội các chi bộ: Đất đai, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và 02 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai gồm: Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Chi nhánh Kỳ Anh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ và đại diện Chi ủy các Chi bộ.

Sau khi nghe đại diện Chi ủy các Chi bộ và Đảng bộ bộ phận báo cáo hồ sơ chuẩn bị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Đảng bộ Nguyễn Thanh Điện đã kết luận, yêu cầu Chi ủy các Chi bộ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, văn kiện đại hội; chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức Đại hội, đảm bảo hoàn thành công tác đại hội đối với các Chi bộ này trước ngày 20/8/2022. Đồng thời chỉ đạo các Chi bộ còn lại khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, văn kiện đại hội trình Ban chấp hành Đảng bộ thông qua  trước ngày 16/8/2022 và hoàn thành Đại hội trước ngày 25/8/2022.

Bùi Thị Thanh Nga – Thanh tra SởÝ kiến bạn đọc