Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập nội dung tác phẩm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

25/09/2023
Aa

Ngày 22/9/2023, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày àng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức 01 điểm cầu trực tiếp kết hợp với 09 điểm cầu trực tuyến với hơn 200 đảng viên thuộc Đảng bộ tham gia. Hội nghị vinh dự có đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về dự và báo cáo chuyên đề.

Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
báo cáo nội dung chuyên đề
Các đảng viên tham dự học tập trực tiếp tại Hội trường Sở
Các đảng viên tham dự tại điểm cầu Hương Sơn
Các đảng viên tại điểm cầu Chi bộ TT. Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
Các đảng viên tại điểm cầu Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai
Đồng chí Trần Hữu Khanh, Phó Bí thư Đảng bộ phát biểu bế mạc hội nghị

Thanh Nga, Thanh tra SởÝ kiến bạn đọc