Đảng bộ Sở TN&MT Hà Tĩnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

20:24 13/03/2020
Aa

D đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải; đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị liên quan .

Mặc dù nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra với nhiều khó khăn, đặc biệt là sự cố môi trường biển nhưng phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ Sở TN&MT đã nỗ lực phấn đấu, giành được kết quả khá toàn diện, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về TN&MT đã từng bước được tăng cường và phát huy hiệu quả. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về môi trường, khoáng sản và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu có nhiều chuyển biến rõ nét. Cải cách hành chính tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm. Tổ chức đảng và bộ máy cơ quan từng bước được hoàn thiện, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối đại đoàn kết trong Đảng bộ ngày càng được củng cố.

Đặc biệt, công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ đạt kết quả nổi bật khi hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính, cấp giấy CNQSD đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai dự án; cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản được rà soát chặt chẽ, công khai thông qua hình thức đấu giá (đấu giá thành công 13 mỏ); tham mưu tích cực giải quyết các vụ việc tồn đọng liên quan đến đất đai trên địa bàn; cắt giảm 42,7% thành phần hồ sơ và giảm 60% thời gian giải quyết thủ tục so với trước...

Công tác Đảng được tập trung thực hiện với nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp đảng cho 30 đảng viên, hàng năm có hơn 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; việc kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện công khai, đúng quy trình, sau kiểm tra đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế để tạo sự chuyển biến...

Nhận rõ khó khăn, xây dựng 3 nhiệm vụ đột phá

Tại đại hội, Đảng bộ Sở đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đặc biệt, công tác quản lý chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, thiếu chặt chẽ, để xẩy ra sự cố môi trường biển năm 2016, là khuyết điểm lớn trong đó có vai trò, trách nhiệm tham mưu của Sở. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, việc giải quyết còn kéo dài...

Xác định TN&MT là cơ sở thiết yếu, điều kiện và nguồn lực quan trọng để phục vụ phát triển bền vững của tỉnh, Đảng bộ sở đề xuất chọn 3 nội dung đột phá để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đó là: tập trung cao cho công tác cải cách hành chính, trọng tâm là kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy; hoàn thành xây dựng Đề án tích tụ, tập trung ruộng đất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án của ngành; chỉ đạo khảo sát, khoanh vùng vị trí phục vụ nhu cầu nhận chìm, giao khu vực biển trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả phát triển bền vững kinh tế biển theo Nghị quyết 36-NQ/TW.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng với các nội dung về nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng...

Sau khi nghe các báo cáo trình đại hội, đại biểu cũng tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ qua.

Theo đó, trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, gắn với lĩnh vực chuyên môn thuộc ngành phụ trách, các ý kiến tập trung thảo luận chương trình hành động với những giải pháp sát đúng, phù hợp tập trung vào 3 nội dung đột phá.

Đặc biệt, các ý kiến cho rằng cần tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng chủ động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực TN&MT nói chung và lĩnh vực đất đai nói riêng; đẩy mạnh cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp…

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ & DN tỉnh Nguyễn Đình Hải đánh giá cao Đảng bộ Sở TN&MT đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh nhiều khó khăn, góp phần đưa KT-XH toàn tỉnh có bước phát triển tích cực.

Đặc biệt, Đảng bộ Sở đã có nhiều đề xuất tháo gỡ khó khăn thuộc lĩnh vực phụ trách; nỗ lực trong khắc phụ sự cố môi trường biển; được UBND tỉnh xếp thứ hạng cao trong cải cách hành chính; công tác đảng được chú trọng, nhiều cán bộ tận tụy, sâu sát thực hiện nhiệm vụ…

“Tuy vậy, so với yêu cầu phát triển, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp thì Đảng bộ Sở TN&MT vẫn còn nhiều điều chưa làm được”- Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải cho hay.

Theo phân tích, công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ sở vẫn còn một số hạn chế như: Sự lãnh đạo của đảng bộ còn thiếu quyết liệt dẫn đến một số cán bộ vi phạm phải xử lý; công tác về quản lý đất đai, môi trường còn lúng túng; tham mưu nhiều chính sách thuộc lĩnh vực ngành nhưng khó thực hiện, chưa thực sự đi vào cuộc sống; chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, chưa hấp dẫn…

Để đưa Hà Tĩnh phát triển xanh, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng của khu vực cần nhiều sự đóng góp của ngành TN&MT. Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải đề nghị Đảng bộ Sở cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của người đứng đầu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý; tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của cán bộ, đảng viên; đổi mới tham mưu cơ chế chính sách để chính sách đi vào cuộc sống…

Theo đó, các tham luận đã tiếp tục tập trung phân tích giải pháp, cách làm để Chương trình hành động đảm bảo thực hiện hiệu quả. Các ý kiến cho rằng, cần tích cực phối hợp với sở, ngành tiếp tục rà soát thủ thục hành chính. Đặc biệt, trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án; tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực về đất đai, tổ chức thực hiện thí điểm về tích tụ, tập trung ruộng đất theo hình thức cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để hình thành, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo đảm việc làm và thu nhập bền vững của người nông dân…

Đại hội cũng biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội với 13 chỉ tiêu quan trọng; dự thảo Tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ XVI.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT Hà Tĩnh Hồ Huy Thành khẳng định: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở TN&MT quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT lần thứ VIII đã đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ thủ tục hành chính, thực hiện liên thông với cơ quan thuế trong chuyển thông tin thực hiện nghĩa vụ tài chính; 98% chất thải rắn công nghiệp thông thường, 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom, xử lý theo quy định; 100% chất thải sinh hoạt khu vực đô thị và trên 90% chất thải sinh hoạt khu vực nông thôn được thu gom, xử lý, tái chế; tất cả các dự án trọng điểm của tỉnh có hoạt động xả thải ra biển được thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc online giám sát theo quy định...

Hàng năm, Sở TN&MT xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có ít nhất 2 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ phấn đấu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng II; 85%-90% đảng viên được xếp loại “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 10-15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Nguồn Báo HTÝ kiến bạn đọc