Ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16:46 07/01/2020
Aa

Quyết định 61/2019/QĐ-UBND Hà Tĩnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết 172/2019/HĐND Hà Tĩnh Thông qua Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc