Công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

15:12 22/06/2021

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện cải cách hành chính, Ngày 18/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 352/QĐ-STNMT về việc công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trườngÝ kiến bạn đọc