Quyết định Ban hành một số quy định chung về quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15:12 04/10/2018
Aa


Ý kiến bạn đọc