Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân tại huyện Cẩm Xuyên ngày 19/01/2021

17:39 20/01/2021


Ý kiến bạn đọc