Xử phạt 15 tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong Lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

23/02/2024
Aa

Trong năm 2023 có 15 tổ chức cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, trong đó Chánh Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính với 14 tổ chức cá nhân và tham mưu chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức với tổng số tiền 811.072.000 đồng

Cụ thể như sau:

1. Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ trang trại chăn nuôi lợn thịt, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, theo Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 09/01/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Môi trường, số tiền là: 35.000.000 đồng.

2. Ông Nguyễn Hải Triều, Chủ trang trại chăn nuôi lợn xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, theo Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC ngày 09/01/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Môi trường với số tiền là: 35.000.000 đồng.

3. Công ty CP Vật liệu xây dựng Lam Hồng, Mã số thuế 3001678837, địa chỉ Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, theo Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC ngày 10/01/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước với số tiền là: 15.000.000 đồng.

4. Công ty TNHH Growmax Hà Tĩnh, Mã số thuế 3002259998, địa chỉ TDP Ba Đồng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, theo Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC ngày 11/01/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Môi trường với số tiền là: 45.000.000 đồng.

5. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Chủ trang trại chăn nuôi giống lợn thương phẩm tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, theo Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 17/01/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên nước với số tiền là: 50.000.000 đồng.

6. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công thương miền trung, Mã số thuế 3000903254, địa chỉ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, theo Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC ngày 18/01/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Môi trường với số tiền là: 71.000.000 đồng.

7. Công ty TNHH KC Hà Tĩnh, Địa chỉ Km09, đường tránh TP, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Mã số Thuế 3001338830, theo Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc buộc thực hiện khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong lĩnh vực Đất đai với số tiền là: 228.000.000 đồng.

8. Bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ dự án chăn nuôi lợn nái ngoại theo hướng công nghiệp quy mô 600 con tập trung tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, theo Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC ngày 21/6/2023, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước, với số tiền là: 17.815.000 đồng.

9. Công ty CP Tập đoàn công nghiệp VN1, Mã số thuế 3000344895, Chủ dự án khai thác mỏ đá phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh và xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, theo Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC ngày 11/7/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Khoáng sản, số tiền là: 103.962.000 đồng.

10. Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Mỹ Phát miền Trung, Mã số thuế 3600800885-002, Chủ dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hà Tĩnh.vn tại Thôn Mỹ Tân - Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, theo Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC ngày 19/9/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước, với số tiền là: 15.000.000 đồng.

11. Bà Đỗ Thị Dung Hoa, Chủ Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại vùng khe Chanh, thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, theo Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC ngày 02/11/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước, với số tiền là: 8.570.000 đồng.

12. Ông Phan Văn Diên, Chủ Trang trại chăn nuôi tổng hợp vùng Đồng Mồ, thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, theo Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC ngày 27/11/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước, với số tiền là: 27.987.000 đồng.

13. Công ty CP xây dựng và thương mại An Vạn Lộc, Mã số thuế 3001323986, chủ Dự án thủy điện Đá Hàn xã Hoà Hải, huyện Hương Khê, theo Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC ngày 05/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước, với số tiền là: 60.000.000 đồng.

14. Công ty Cổ phần Lạc An, Mã số thuế 3001323986, chủ Dự án mỏ đá khe Sủm Ao, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, theo Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 05/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Khoáng sản, với số tiền là: 80.000.000 đồng.

15. Công ty CP thương mại Anh Bảo, Mã Số thuế 3001124892, chủ Dự án Khu đô thị Kỳ Long - Kỳ Liên - Kỳ Phương, phường Kỳ Liên thị xã Kỳ Anh, theo Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC ngày 15/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước, với số tiền là: 18.378.000 đồng.

Phạm Xuân Đức - Thanh tra Sở TN&MTÝ kiến bạn đọc