Xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh tại dự án Trang trại chăn nuôi gà Hồng Lộc.

14:19 25/05/2021
Aa

Ngày 31/3/2021, Đoàn kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Lộc Hà, UBND xã Hồng Lộc tiến hành kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi gà Hồng Lộc của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh. Qua kiểm tra phát hiện: Công ty đã triển khai xây dựng một số hạng mục công trình của dự án trên thực địa nhưng chưa hoàn thành các thủ tục thuê đất, chưa có hồ sơ về bảo vệ môi trường theo quy định. Hành vi trên của Công ty đã vi phạm quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và điểm d khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Căn cứ quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty và tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2123/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Tĩnh với tổng số tiền là 414.250.000 đồng. Đồng thời buộc Công ty phải thực hiện thủ tục thuê đất và hoàn thành hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định./.

(Đính kèm: Quyết định số 2123/QĐ-XPVPHC ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh).Ý kiến bạn đọc