Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần thương mại Trường Kỳ (địa chỉ tại đường Quang Trung, xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)

09:42 22/09/2021
Aa

Ngày 08/9/2021, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần thương mại Trường Kỳ (địa chỉ tại đường Quang Trung, xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), số tiền 100 triệu đồng, về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Trước đó, qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện, Công ty Cổ phần thương mại Trường Kỳ đã khai thác, sử dụng khoáng sản đi kèm (đất san lấp) khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Hành vi trên của Công ty vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 52 Nghị định số 136/2020/ NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Trước đó, vào tháng 11/2020, Công ty cũng đã bị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác không đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt.

(Đính kèm: Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC ngày 08/9/2021)Ý kiến bạn đọc