Giới thiệu “Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại”

10:36 15/03/2018
Aa

Quản lý chất thải nguy hại (CTNH) là một vấn đề được quan tâm và ưu tiên trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay. Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ, lượng chất thải cũng liên tục gia tăng, tạo sức ép rất lớn đối với công tác bảo vệ môi trường.

Năm 2017, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức biên soạn “Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại” nhằm nâng cao nhận thức và giúp cho các doanh nghiệp và các cán bộ quản lý môi trường tại địa phương nắm vững các quy định trong công tác quản lý CTNH.

“Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại” cung cấp những thông tin cơ bản về lĩnh vực quản lý CTNH gồm các nội dung chính: hướng dẫn cách nhận biết, lưu giữ, quản lý CTNH và các trách nhiệm của chủ nguồn thải trong công tác quản lý CTNH. Chúng tôi hy vọng “Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại” sẽ giúp các tổ chức doanh nghiệp và các cơ quan quản lý hiểu rõ hơn về CTNH và quản lý CTNH sao cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững trong thời kỳ phát triển kinh tế.

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, Ban biên tập thành thật mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của tất cả các bạn đọc để tài liệu được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau. Ý kiến góp ý xin gửi về: Chi cục Bảo vệ môi trường: số 12 Võ Liêm Sơn – Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.

Tải : " Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại"

Nguyễn Thị Giang - Chi cục Bảo vệ môi trườngÝ kiến bạn đọc