Hướn dẫn bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

08:49 20/03/2018
Aa

Công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm vật nuôi, giữ gìn môi trường sinh thái. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường sẽ giúp phát triển chăn nuôi một cách bền vững, hạn chế  dịch bệnh, vừa thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người chăn nuôi đối với công tác bảo vệ môi trường và cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện có hơn 300 trang trại chăn nuôi tập trung số lượng gia súc gia cầm ở các trang trại chăn nuôi khoảng 174.000 con lợn, 17.000 con bò và 60.000 gia súc, gia cầm khác. Loại hình chăn nuôi theo quy mô nông hộ nằm xen kẻ trong khu dân cư vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong hoạt động chăn nuôi. Theo thống kê từ các địa phương, toàn tỉnh có hơn 120 nghìn hộ chăn nuôi lợn, bò quy mô vừa và nhỏ. Hầu hết các cơ sở chăn nuôi đều nằm ở khu vực nông thôn. Hoạt động chăn nuôi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nông thôn do phát sinh chất thải lớn. Theo Cục Chăn nuôi, mỗi con bò có thể thải ra 10 -15kg phân/ngày; 01 con lợn thải 2,5-3,5kg phân/ngày; mỗi gia cầm thải 90g phân/ngày. Như vậy với số lượng gia súc, gia cầm trong các trang trại chăn nuôi ở tỉnh ta hiện nay thì tổng khối lượng chất thải chăn nuôi phát sinh khoảng 750 tấn/ngày. Ngoài ra bình quân mỗi con gia súc phát sinh khoảng 30 lít nước thải/ngày. Như vậy với lượng gia súc kể trên thì bình quân mỗi ngày lượng nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi khoảng 5.730m 3 , tương đương 2,1 triệu m 3 nước thải/năm.

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, Chi cục Bảo vệ môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành một số hướng dẫn về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, bao gồm: các quy định về hồ sơ, thủ tục bảo vệ môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường.

Võ Thị Minh Nguyệt- Chi cục Bảo vệ Môi trườngÝ kiến bạn đọc