Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới năm (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo và Tháng hành động vì môi trường

09:42 04/06/2022
Aa

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới năm (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo và Tháng hành động vì môi trường. Đây là sự kiện thường niên, đã trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về biển, hải đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

Năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản (số 2261/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/4/2022, số 2442/BTNMT-TTTT ngày 10/5/2022, số 2472/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2022 và số 2582/BTNMT-TTTT ngày 16/5/2022) và UBND tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 2642/UBND - NL 2 ngày 26/5/2022 chỉ đạo triển khai hưởng ứng các sự kiện này với các chủ đề: Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học là “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống” , Ngày Môi trường thế giới “Chỉ một Trái đất” , Ngày Đại dương thế giới là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” , Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.

Với các chủ đề năm 2022 là những thông điệp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân và mỗi chúng ta cùng hành động xây dựng một tương lai chung, xây dựng một lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học; áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 sống xanh, sạch, “Sống hài hòa với thiên nhiên”; cùng với đó là sự phối hợp hành động của mỗi người, của các quốc gia và các tổ chức trên thế giới giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Trong điều kiện của tỉnh cũng như tình hình chung của cả nước, chúng ta vừa trải qua đại dịch COVID-19 và hiện đang phục hồi kinh tế thích ứng trong tình hình mới. Để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo và Tháng hành động vì môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ phát động, hưởng ứng, kết hợp với Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm vận hành, quản lý dữ liệu hệ thống các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục tuân thủ theo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường” đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa, cùng với đó hiện nay các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đang ra sức thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; đồng thời đã và đang triển khai các hoạt động tuyên truyền, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường làm sạch đường phố, khơi thông cống rãnh, phát quang đường làng, ngõ xóm; thu gom, phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu vực công cộng, đường giao thông, sông hồ, các khu du lịch, bãi biển…

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo và Tháng hành động vì môi trường năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và người dân: Chúng ta hãy cùng hành động và đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường vào ngày 05/6/2022 trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả ; tất cả chúng ta mỗi người, mỗi ngày hãy làm những việc tốt góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, bảo vệ biển và hải đảo của chúng ta cho hôm nay và mai sau.

Phan Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngÝ kiến bạn đọc