Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

15:58 04/05/2022
Aa

Để tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, ngày 29/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn” .

Việc tổ chức triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Mặt khác, kêu gọi người dân cùng hành động để người dân có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

Để triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian từ ngày 29/4/2022 đến ngày 6/5/2022 (có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 5/6/2022):

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức treo băng rôn, biểu ngữ, panô áp phích tại công sở, nơi công cộng, những tuyến giao thông chính với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm tạo khí thế và động viên mọi người tích cực hưởng ứng “Tuần lễ”.

- Các cơ quan thông tin (Báo, Đài phát thanh, truyền hình), ngành Văn hóa thông tin từ tỉnh đến cơ sở, tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác nước sạch và vệ sinh môi trường. Kịp thời đưa tin biểu dương những hoạt động tích cực, gương người tốt việc tốt; phản ánh những hoạt động thiếu trách nhiệm, tiêu cực gây ảnh hưởng xấu tới nguồn nước và môi trường sinh thái. Hoạt động này được thực hiện trong “Tuần lễ” và duy trì trong cả năm.

- Các Tổ chức chính trị - xã hội các cấp (Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên) xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động hội viên và toàn dân tích cực làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm xây dựng nếp sống vệ sinh gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch, cấp nước an toàn và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức: Trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web, tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, sáng tác bài hát, thơ, văn, lồng ghép vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến...

Thông điệp chính chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

2. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong việc đảm bảo cấp nước hiệu quả, vệ sinh bền vững và thích ứng an toàn với dịch bệnh.

3. Khai thác, vận hành, quản lý công trình cấp nước và vệ sinh bền vững là phát huy hiệu quả đầu tư và chống lãng phí.

4. Cấp nước và vệ sinh môi trường bảo đảm an toàn, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

5. Cộng đồng chung tay bảo vệ, giám sát số lượng và chất lượng nước.

6. Quản lý, bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi người dân.

7. Tham gia sử dụng nước sạch và đóng phí sử dụng nước đầy đủ là trách nhiệm và lợi ích của gia đình và cộng đồng.

8. Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình.

9. Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.

Phòng Môi trườngÝ kiến bạn đọc