Ngày Quốc tế Không rác thải 30 tháng 3

21:47 30/03/2023
Aa

Ngày 14 tháng 12 năm 2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết nhằm chính thức công nhận tầm quan trọng của các sáng kiến không rác thải và tuyên bố ngày 30 tháng 3 là Ngày Quốc tế Không rác thải (International Day of Zero Waste), sẽ được tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2023.

Ngày Quốc tế Không rác thải được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đồng thời nâng cao nhận thức về những đóng góp của các sáng kiến không rác thải đối với sự tiến bộ của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Thúc đẩy các sáng kiến ​​không rác thải thông qua Ngày Quốc tế Không rác thải này có thể giúp thúc đẩy tất cả các mục tiêu và chỉ tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, bao gồm Mục tiêu phát triển bền vững số 11 và Mục tiêu phát triển bền vững số 12. Những mục tiêu này giải quyết tất cả các dạng chất thải, bao gồm thất thoát và lãng phí thực phẩm, khai thác tài nguyên thiên nhiên và chất thải điện tử.

Theo ước tính, nhân loại tạo ra khoảng 2,24 tỷ tấn chất thải rắn đô thị hàng năm, trong đó chỉ 55% được quản lý trong các cơ sở có kiểm soát. Đến năm 2050, con số này có thể tăng lên 3,88 tỷ tấn mỗi năm. Lĩnh vực chất thải góp phần đáng kể vào việc phát thải khí nhà kính trong môi trường đô thị và làm mất đa dạng sinh học. Đến năm 2040, mỗi năm, có khoảng 931 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí và có tới 37 triệu tấn chất thải nhựa dự kiến sẽ đổ vào đại dương.

Ngày Quốc tế Không rác thải năm 2023 (Ảnh: UNEP)

Các sáng kiến không chất thải có thể thúc đẩy quản lý chất thải lành mạnh, giảm thiểu và ngăn ngừa chất thải. Điều này góp phần giảm ô nhiễm, giảm thiểu khủng hoảng khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường an ninh lương thực và cải thiện sức khỏe con người.

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) sẽ trực tiếp hỗ trợ việc tổ chức Ngày Quốc tế Không rác thải. Tất cả các quốc gia thành viên, các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc và các bên liên quan được khuyến khích thực hiện các sáng kiến không rác thải ở cấp vùng, khu vực, địa phương và quốc gia.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ triệu tập cuộc họp cấp cao về Không rác thải (Zero Waste) vào ngày 30 tháng 3 năm 2023 lúc 10 giờ sáng EDT, tại Đại sảnh Đại hội đồng, trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ. Cuộc họp sẽ là một diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm và câu chuyện thành công của các quốc gia thành viên trong việc phát triển và thực hiện các giải pháp và công nghệ quản lý chất thải rắn, bao gồm các dự án và chương trình sáng tạo như các sáng kiến không rác thải ở địa phương và quốc gia để thúc đẩy quản lý chất thải thân thiện với môi trường.

Theo monre.gov.vnÝ kiến bạn đọc