Sở Tài nguyên và Môi trường: Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

04/10/2021
Aa

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia. Chiến dịch là dịp quy tụ các tổ chức, cộng đồng, doanh nghiệp, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng. Tiếp nối chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 là “Cùng hành động để thay đổi thế giới” , nhằm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực trong điều kiện đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp tích cực hưởng ứng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn; Đăng tải toàn bộ nội dung tuyên truyền lên trang thông tin điện tử của Sở (sotnmt.hatinh.gov.vn ); Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền: chạy chữ trên bảng LED về nội dung Chiến dịch trước trụ sở đơn vị; ra quân làm vệ sinh môi trường tại trụ sở làm việc của Sở, tuyên truyền thực hiện phân loại rác và giảm thiểu rác thải nhựa tại công sở …

Trong điều kiện phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID 19, các hoạt động thiết thực của Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 có ý nghĩa rất lớn trong việc góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nguyễn Thị Giang – Phòng Môi trườngÝ kiến bạn đọc