Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành cho cán bộ phụ trách môi trường cấp huyện, xã

10:23 27/09/2022
Aa

Ngày 23/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành cho cán bộ phụ trách môi trường cấp huyện, xã.

Hội nghị tập huấn được diễn ra tại UBND huyện Kỳ Anh, với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên và Thị xã Kỳ Anh; cán bộ công chức phụ trách lĩnh vực môi trường cấp huyện (phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng ban liên quan; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể); Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính - Môi trường của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh.

Tham dự Hội nghị tập huấn còn có sự tham gia của các đại biểu đại diện của hơn 40 các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh.

Theo đó, cuộc tập huấn đã tập trung truyền tải các nội dung chuyên đề gồm:

- Phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường, cấp giấy phép môi trường cấp huyện, đăng ký môi trường cấp xã và quy trình cấp giấy phép môi trường cấp huyện, đăng ký môi trường cấp xã. Trách nhiệm của các cơ sở, sản xuất kinh doanh trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và nước thải; Bảo vệ môi trường khu dân cư và thẩm quyền, trách nhiệm cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, xã và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường

- Một số điểm mới thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022. Tại cuộc tập huấn, các đại biểu đã được truyền tải các nội dung, chính sách mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Đồng thời giải đáp, hướng dẫn các nội dung các đại biểu còn thắc mắc, các khó khăn mà địa phương còn gặp phải trong quá trình triển khai Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành

Cuộc tập huấn diễn ra trong 01 ngày, đã đem lại hiệu quả, nâng cao nhận thức, tăng cường tập huấn Luật  Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ phụ trách môi trường cấp huyện, xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, các chính sách mới về bảo vệ môi trường đến doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Trần Thị Thành - Chuyên viên phòng Môi trườngÝ kiến bạn đọc