Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành

14:16 20/07/2022
Aa

Ngày 15/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Hội thảo tập huấn do đồng chí Phan Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở chủ trì, mời lãnh đạo Viện Khoa học môi trường và chuyên gia của Viện Khoa học môi trường trực tiếp giảng bài.

Đồng chí Phan Lam Sơn- Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc

Tham dự tập huấn có Hội thảo tập huấn có sự tham gia của các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ phụ trách lĩnh vực môi trường cấp huyện và đại diện các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đến từ các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp lớn

Theo đó, cuộc tập huấn đã tập trung truyền tài các nội dung chuyên đề gồm:

(1) Một số điểm mới về phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường; ĐMC, ĐTM sơ bộ, ĐTM theo Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(2) Giấy phép môi trường; Đăng ký môi trường và các quy định về quản lý chất thải theo Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(3) Thanh tra, kiểm tra và bồi thường thiệt hại về môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022. Tại cuộc tập huấn, các đại biểu đã được truyền tải các nội dung, chính sách mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Đồng chí Phan Lam Sơn – Phó Giám đốc Sở trao đổi, làm rõ các nội dung vướng mắc trong triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Đồng thời giải đáp, hướng dẫn các nội dung các đại biểu còn thắc mắc, các khó khăn mà địa phương còn gặp phải trong quá trình triển khai Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành

Cuộc tập huấn diễn ra trong 01 ngày, đã đem lại hiệu quả, nâng cao nhận thức, tăng cường tập huấn Luật  Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, các chính sách mới về bảo vệ môi trường đến doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn

Trần Thị Thành - Chuyên viên phòng Môi trườngÝ kiến bạn đọc