Triển khai quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường Hà Tĩnh

09:03 22/03/2018
Aa

Nhằm triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 2044/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020; với quan điểm mạng lưới quan trắc được điều chỉnh có tính kế thừa, tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ quan trắc hiện có nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, tiên tiến, hiện đại, kết nối và chia sẻ thông tin với trung ương, đáp ứng việc cung cấp các thông tin, đánh giá được chất lượng các thành phần môi trường phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý ngành Tài nguyên và môi trường; Theo đó, các nội dung thực hiện đã phê duyệt gồm chương trình quan trắc các thành phần môi trường ( không khí xung quanh, nước mặt, nước biển ven bờ, nước dưới đất, đất, phóng xạ trong không khí, trầm tích biển ven bờ và cửa sông) tại 272 điểm với các thông số đặc trưng; Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quan trắc và phân tích môi trường; Nâng cấp hệ thống các phần mềm quản lý và kiểm soát môi trường.

Theo chức năng nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đặt hàng và giao Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường phối hợp thực hiện. Theo đó, các đơn vị đã triển khai thực hiện chương trình quan trắc các thành phần môi trường đợt 1 của năm 2018 nhằm đánh giá chất lượng, diễn biến môi trường, từ đó có những dự báo, khuyến cáo kịp thời về ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát môi trường, phục vụ tốt hơn cho công tác bảo vệ môi trường.

Trần Thị Thành - Chi cục Bảo vệ môi trườngÝ kiến bạn đọc