Ban Kinh tế ngân sách làm việc với Ban điều phối dự án SRDP-IWMC

07/03/2017
Aa
Sáng ngày 16/02/2017, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với Ban điều phối dự án SRDP-IWMC nghe báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Hà Tĩnh (SRDP) và Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh (IWMC). Dự làm việc có đồng chí Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, thành viên Ban KTNS và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Trần Viết Hậu, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh

Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Hà Tĩnh (SRDP) với mục tiêu lâu dài là cải thiện thu nhập bền vững và giảm tổn thương cho các hộ nghèo ở nông thôn tại các xã vùng cao ở Hà Tĩnh. Dự án đầu tư vào các mô hình phát triển nông thôn có khả năng sinh lợi, công bằng xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu, có tác dụng thúc đẩy các mối liên kết thị trường và chuỗi giá trị vì người nghèo; nâng cao khả năng cạnh tranh trong kinh doanh ở nông thôn thông qua việc kết nối nông dân với doanh nghiệp và hợp tác công tư.

Dự án thực hiện trong thời gian 5 năm (2014-2018) trên địa bàn 50 xã của 10 huyện với tổng nguồn vốn đầu tư 22.917 triệu USD (481.257 triệu đồng) trong đó vốn tài trợ của Quỹ phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD) và Quỹ ủy thác Vương quốc Tây Ban Nha chiếm 72%. Dự án có 04 hợp phần: Lập kế hoạch phát triển định hướng thị trường; Dịch vụ tài chính nông thôn; Đầu tư phát triển chuỗi giá trị và thị trường; Quản lý dự án. 5 mục tiêu cốt lõi đề ra của dự án là: cải thiện cơ sở vật chất hạ tầng vùng nông thôn; nâng cao nhận thức và chủ động tiếp cận với thị trường; nâng cao kiến thức kỹ năng về thị trường và tổ chức sản xuất cho bà con nông dân; phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp có lãi và bền vững; giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp và tạo việc làm cho lao động nông thôn.


Đồng chí Phạm Thành Biển - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trưởng Ban điều phối dự án SRDP-IWMC báo cáo tiến độ

Theo báo cáo của Ban điều phối, dự án SRDP đã nâng cao chất lượng lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội định hướng thị trường (MoSEDP) cho toàn bộ 262 đơn vị cấp xã và 05 đơn vị cấp huyện; 133 kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị (VCAP) được xây dựng nhận diện; đầu tư, xây dựng nhiều mô hình sản xuất, nuôi trồng, cải tạo đất, tưới tiêu, thích ứng với Biến đổi khí hậu (CSA); triển khai hoạt động đầu tư hợp tác công tư (PPP); đầu tư 96 công trình hạ tầng quy mô nhỏ; thành lập và phát huy tốt các tổ tín dụng tiết kiệm vì phụ nữ nghèo; mở nhiều cuộc hội thảo, các cuộc tập huấn kỹ năng và các lớp đào tạo nghề; phát triển kịp thời và đầy đủ hệ thống sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, hệ thống quản lý theo dõi và đánh giá;... Tính đến 31/12/2016, lũy kế khối lượng và giá trị các công việc đã thực hiện được 314.808 triệu đồng đạt 65,4%, lũy kế giải ngân 214.364 triệu đồng đạt 44,5%.


Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Dương Thị Hằng

Các đại biểu đánh giá sau nửa đầu chu kỳ, Dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ đề ra, các chỉ số về kết quả và đầu ra quan trọng của Dự án cơ bản đạt yêu cầu; đã kịp thời điều chỉnh cần thiết về cách tổ chức thực hiện, có khả năng đạt được mục tiêu đặt ra của Dự án. Đồng thời các đại biểu cũng đề nghị quan tâm một số nội dung như: tỷ lệ giải ngân chưa đạt được yêu cầu đề ra; công tác quản lý, tổ chức thực hiện ở các cấp, ngành vẫn còn lúng túng; đầu tư vào nông nghiệp lợi nhuận thấp, rủi ro cao nên huy động sự tham gia phối hợp của khối tư nhân gặp nhiều khó khăn; một số phần việc bị chậm tiến độ; chưa hình thành nhiều vùng quy hoạch sản xuất, chăn nuôi tập trung để phát triển theo định hướng thị trường, việc liên kết sản xuất còn khó khăn.

Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh (IWMC) với tổng nguồn vốn đầu tư 8.800.000 EUR (244.288 triệu đồng) được Chính phủ Vương Quốc Bỉ- Ủy quyền qua Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC) tài trợ 89%. Với mục tiêu dài hạn là hỗ trợ phát triển thể chế tỉnh Hà Tĩnh về quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị liên quan đến BĐKH tại tỉnh Hà Tĩnh, Dự án thực hiện trong 6 năm (2013-2019) tập trung vào thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và vùng phụ cận.


Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Dũng

Đến nay, Ban Điều phối dự án đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện công tác nghiên cứu, lập kế hoạch hành động triển khai nhiều hạng mục. Trên cơ sở các nghiên cứu, dự án sẽ thực hiện đầu tư thí điểm một số công trình nhằm tiêu thoát lũ cho TP Hà Tĩnh như: vườn ươm cây giống rừng ngập mặn, hồ điều hòa Đập Bợt (Thạch Quý), hồ điều hòa Bến Đá (Thạch Đồng), cống tiêu thoát nước Đậu Hầu (Thạch Trung), hệ thống kênh tiêu thoát nước phía Tây TP Hà Tĩnh... Đến 31/12/2016, lũy kế khối lượng và giá trị các công việc đã thực hiện được 35.523 triệu đồng đạt 14,5%, lũy kế giải ngân 28.443 triệu đồng đạt 11,6%.


Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà, thành viên Ban KTNS

Bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mang tính chiến lược bước đầu của dự án, các đại biểu cũng thẳng thắn cho rằng tiến độ các hoạt động và kết quả giải ngân của dự án còn thấp so với kế hoạch đề ra; việc triển khai chưa thực sự linh hoạt; các mô hình chưa phong phú và chưa được nhân rộng; công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng của thành phố Hà Tĩnh chưa đạt yêu cầu  ...; đồng thời đề nghị Ban quản lý làm rõ về những thuận lợi, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; cơ chế quản lý nguồn vốn vay trong triển khai các dự án hợp tác công tư PPP; hiệu quả của các cuộc tập huấn; tiến độ triển khai dự án quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu ở Hà Tĩnh triển khai chậm


Đồng chí Võ Hồng Hải Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ban điều phối dự án SRDP-IWMC và những kết quả đạt được của hai dự án trong thời gian qua, nhất là trong việc lựa chọn các nội dung để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương và quy hoạch phát triển chung của tỉnh. Những nội dung của dự án đã và đang triển khai góp phần tích cực vào quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đầu tư nguồn lực cho phát triển nông nghiệp - nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh; đồng thời đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án. Để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban quản lý cần quan tâm tập trung chuẩn bị tốt công tác kiện toàn bộ máy quản lý dự án theo chủ trương chung của tỉnh; nâng cao năng lực, chất lượng công tác quản lý dự án; tăng cường hiệu quả phối kết hợp với các ngành, các cấp trong tổ chức triển khai các hoạt động; có các đề xuất điều chỉnh dự án phù hợp với điều kiện địa phương; chú trọng tính bền vững của kết quả đầu ra; tăng khả năng chuyển giao và nhân rộng các mô hình; lồng ghép hiệu quả với các chương trình khác; tiếp tục xúc tiến thu hút các dự án ODA, NGO hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà...

Quang Minh -Hải Âu


Ý kiến bạn đọc