Gấp rút hoàn thiện dự thảo Nghị quyết miễn thu tiền cấp quyền khai thác KS và tài nguyên nước

10:54 31/05/2019
Aa

Sáng 28/5, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên việc triển khai ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

dfsf
Quang cảnh cuộc họp

Ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng trưởng Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam cho biết, ngay sau khi Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 868/ QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 2019 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp với Cục Quản lý Tài nguyên nước, Vụ Pháp chế hoàn thiện hồ sơ, để Bộ TN&MT trình Chính phủ đề nghị bổ sung Dự thảo Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội khóa XIV.

Thực hiện nội dung kết luận của Lãnh đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam đã phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và làm rõ cho nội dung các Báo cáo kèm theo hồ sơ đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết.Theo đó, Tổng cục đã tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu báo cáo của 58/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tình hình thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để làm cơ sở tổ chức họp Tổ biên tập.

Về kế hoạch thực hiện tiếp theo, ông Lại Hồng Thanh cho biết, trên cơ sở tổng hợp các thông tin, tài liệu do Cục Quản lý Tài nguyên nước cung cấp và số liệu cập nhật, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoàn thành dự thảo lần 1 Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hồ sơ kèm theo gồm: Báo cáo tình hình thực hiện thu, quản lý tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thu, quản lý tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Dự thảo Tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó sẽ họp Tổ biên tập, Ban soạn thảo, tổ chức hội thảo để lấy ý kiến góp ý trực tiếp của một số Bộ, ngành, địa phương, một số chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp; Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện Dự thảo lần 4 để trình Chính phủ trước ngày 30/7/2019. Dự kiến trong tháng 8 năm 2019 hoàn thành việc lấy ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).

Để có đủ thời gian thực hiện theo kế hoạch đã dự kiến,Tổng cục kiến nghị Bộ TN&MTchỉ đạo Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ để điều chỉnh thời gian trình Chính phủ trước ngày 30/7/2019; Đồng thời đề nghị Bộ xem xét cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước” như đã nêu tại Phiếu trình của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Phạm Thu Hà: Baotainguyenvamoitruong.vnÝ kiến bạn đọc