Nghệ An - Hà Tĩnh phối hợp quản lý khoáng sản vùng giáp ranh

15:35 22/09/2017
Aa

Mục đích phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm, hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An.

Ngoài ra, phối hợp  ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển, mua, bán khoáng sản trái phép; thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất việc thực hiện quy định của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản vùng giáp ranh giữa hai tỉnh; Quản lý kê khai nộp ngân sách Nhà nước, xác định nguồn gốc khoáng sản tiêu thụ trên hai địa bàn và xuất khẩu khoáng sản; Xử lý, giải đáp thắc mắc và các thông tin phản ánh (báo chí, người dân) về khai thác khoáng sản tại các vùng giáp ranh.

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị như: Sở TN&MT các tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương, Cục Hải quan, Cảnh sát môi trường, UBND cấp huyện hai bên thuộc vùng giáp ranh…

Nguồn : monre.gov.vnÝ kiến bạn đọc