Triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để kiểm soát hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép

09/10/2018
Aa

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về khoáng sản, thanh tra trách nhiệm đối với các tổ chức hành chính và người đứng đầu trong quản lý nhà nước về khoáng sản, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Trong năm 2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ đã chủ trì tổ chức 02 Hội nghị (vào tháng 3, tháng 7) với các bộ, ngành liên quan và các địa phương để chỉ đạo nhiều giải pháp phòng chống vi phạm pháp luật trong khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông.

Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế quản lý khoáng sản từ công tác cấp phép đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản nói chung, cát, sỏi nói riêng như: Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khoáng sản; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 quy định quy trình, phương pháp xác định và các biểu mẫu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế nhằm ngăn chặn tình trạng khai báo không đúng sản lượng khai thác thực tế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã chỉ đạo, phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều giải pháp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi, lòng sông, nhất là hoạt động khai thác cát trái phép; nhiều địa phương đã xây dựng quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông như: thành phố Hồ Chí Minh xây dựng quy chế phối hợp với các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu; tỉnh Đồng Nai với tỉnh Lâm Đồng, tỉnh An Giang với Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long với thành phố Cần Thơ...

Những năm gần đây, Bộ đã phối hợp với địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra về hoạt động khai thác khoáng sản, cụ thể: đã thực hiện trên 3.000 cuộc kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý hơn 2.000 trường hợp khai thác khác cát, sỏi trái phép, xử phạt vi phạm hành chính hơn 40 tỷ đồng.

Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông, trình Chính phủ năm 2018. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Chính phủ quy định rõ trách nhiệm trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, trong đó trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép; quy định chặt chẽ, thống nhất từ giai đoạn lập quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác cho đến công tác quản lý bến bãi, vận chuyển, mua bán cát, sỏi lòng sông. Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, trong năm 2018, các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi. Đồng thời, ngày 18/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai, trong đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là việc quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông, ven biển tại những khu vực có nguy cơ làm gia tăng rủi ro thiên tai; chỉ đạo Bộ Công an tập trung xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi và lập bến bãi tập kết trái phép, lấn chiếm lòng sông, bãi sông.

Theo monre.gov.vnÝ kiến bạn đọc