Ban hành Danh mục công trình và Chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10:25 17/07/2023
Aa

Theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đã quy định 07 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn gồm:

1. Sân bay;

2. Hồ chứa thủy điện có cửa van điều tiết lũ và hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ 3.000.000 m3 trở lên; Hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông;

3. Cảng biển loại I và loại II;

4. Cầu qua vùng cửa sông ven biển, eo biển, vịnh hoặc các đảo vùng nội thủy có khẩu độ thông thuyền từ 500 m trở lên;

5. Tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình có kết hợp khai thác tham quan, kinh doanh phục vụ khách trên tháp;

6. Cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, du lịch;

7. Vườn quốc gia.

Để kịp thời triển khai các quy định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 phê duyệt Danh mục công trình và Chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm:

- Đập, hồ chứa nước là 75 công trình, trong đó: 01 công trình loại quan trọng đặc biệt, 42 công trình loại lớn, 32 công trình loại vừa.

- Bến cảng thuộc cảng biển loại I: 06 công trình.

- Cáp treo: 01 công trình.

- Vườn quốc gia: 01 công trình.

Tại Quyết định nêu trên đã phân công rõ trách nhiệm của các Sở, ngành địa phương, đơn vị Chủ công trình, các tổ chức trực tiếp quản lý khai thác công trình thuộc đối tượng phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn; các nội dung quan trắc (mực nước, lưu lượng, hướng, tốc độ gió biển,…; tấn suất quan trắc; chế độ báo cáo,…Ý kiến bạn đọc